Dva tipa gradnje

Siva faza

1 Montaža spoljnih i unutrašnjih zidova u skladu sa tehničkim opisom i izabranim tipom zida
2 Montaža krovne konstrukcije – rešetkastih krovnih nosača, sa postavljanjem OSB ploče, poprečne i podužne letve kao podloge za postavljanje krovnog pokrivača
3 Postavljanje krovnog pokrivača
4 Postavljanje spoljašnje stolarije – PVC ili drvene
5 Kompletne fasaderske radove sa postavljanjem fasade u boji po izboru kupca
6 Opšivanje streha i venaca krova – vrši se u tri varijante: obrađivanje fasadom, postavljanjem drvene lamperije ili postavljanjem aluminijumske lamperije
7 Kompletne limarske radove – montažu oluka, vetarlajsni, okapnica, uvala… Sva limarija se izrađuje od plastificiranog aluminijumskog lima u boji po izboru kupca
8 Gipsarsko-molerske radove – postavljanje gips ploča sa unurašnje strane zidova, njihovo bandažiranje, gletovanje i malanje
9 Postavljanje rebrastih (gibljivih) creva za razvod elektroinstalacija
10 Farbanje svih drvenih površina sredstvima za zaštitu drveta

Ključ u ruke

1 Montaža spoljnih i unutrašnjih zidova u skladu sa tehničkim opisom i izabranim tipom zida
2 Montaža krovne konstrukcije – rešetkastih krovnih nosača, sa postavljanjem OSB ploče, poprečne i podužne letve kao podloge za postavljanje krovnog pokrivača
3 Postavljanje krovnog pokrivača
4 Postavljanje spoljašnje stolarije – PVC ili drvene
5 Kompletne fasaderske radove sa postavljanjem fasade u boji po izboru kupca
6 Opšivanje streha i venaca krova – vrši se u tri varijante: obrađivanje fasadom, postavljanjem drvene lamperije ili postavljanjem aluminijumske lamperije
7 Kompletne limarske radove – montažu oluka, vetarlajsni, okapnica, uvala… Sva limarija se izrađuje od plastificiranog aluminijumskog lima u boji po izboru kupca
8 Gipsarsko-molerske radove – postavljanje gips ploča sa unurašnje strane zidova, njihovo bandažiranje, gletovanje i malanje
9 Postavljanje rebrastih (gibljivih) creva za razvod elektroinstalacija
10 Farbanje svih drvenih površina sredstvima za zaštitu drveta
11 Postavljanje elektro instalacija, sa postavljanjem razvodne table, osigurača, FID sklopke i elektro galanterije (prekidača i dozni). Razvod elektroinstalacija se radi na 2 metra od objekta, a u dogovoru sa kupcem se može odraditi i povezivanje objekta do mernog mesta
12 Postavljanje instalacija vodovoda i kanalizacije
13 Postvaljanje keramičkih pločica u kuhinji i kupatilu. U kuhinji se radi do vidine od 160 cm, a u kupatilu do plafona. Izbor keramičkih pločica vrši kupac po katalogu proizvođača
14 Postavljanje podova – laminate I klase debljine 8mm. Može se dogovoriti i ugradnja parketa. U cenu ulazi i postavljanje svih slojeva hidroizolacije i termoizolacije u podovima.
15 Ugradnja sanitarije i galanterije u kupatilu (WC šolja, tuš kabina sa kadom, lavabo, bojler, ogledalo)
16 Postavka armirano betonskog temelja, montaža i prevoz

Spoljašni zid

1 Završni sloj fasade 5 mm
2 Lepak i mrežica 5 mm
3 Fasadni stiropor 80 mm
4 OSB ploča 11 mm
5 Drveni ram 100 mm
6 Mineralna vuna 100 mm
7 PVC folija 0,20 mm
8 OSB ploča 11 mm
9 Gips kartonska ploča 9,50 mm
Ukupna debljina zida 221,7 mm

Unutrašnji zid

1 Gips-karton ploča 9,50 mm
2 OSB ploča 11 mm
3 Drveni ram 80 mm
4 Mineralna vuna 80 mm
5 OSB ploča 11 mm
6 Gips-kartonska ploča 9,50 mm
Ukupna debljina zida 120 mm

Plafon

1 Gips-kartonska ploča 12,5 mm
2 Drvena podkonstrukcija Prema statičkom proračunu
3 PVC folija 0,20 mm
4 Donji nosač rešetkastog krovnog nosača Prema statičkom proračunu
5 Mineralna vuna 150 mm

Stolarija

Stolarija se radi od petokomornog PVC profila. Izbor i dimenzionisanje otvora je izvršen prema zahtevima prostorija u sklopu koji se ugrađuju. Konstrukcija prozora i vrata je izvedena tako da su ugrađeni u zidne elemente prilikom izrade istih u radionici, ili na terenu nakon, montaže elemenata.

Prozori i balkonska vrata su jednostruki,jednodelni i ekranski sa otvaranjem oko vertikalne i horizontalne osovine pomoću rubnih zatvarača dim.100/140 cm i 80/220 cm izuzev prozora 60/60 cm koja se otvaraju pomoću okretno nagibnog okova. Stolarija je zastakljena dvostrukim termoizolacionim staklom punjenim argonom 4+12+4 mm. Sa spoljšnje strane postaviti solbanke od pocinkovanog lima u boji stolarije. Ulazna vrata su dim. 95/225 cm jednokrilna poluzastakljena,bez nasvetla,sa podelom u kombinaciji tablica izrađena takođe od PVC profila, opremljena sigurnosnom bravom.Unutrašnja vrata su duplošperovana dim.90/205 cm, 80/205 cm i 70/205 cm. Mogu biti i u kraft-master izvedbi.

Ulazna vrata su obezbeđena siguronosnom bravom sa uloškom, a ostala vrata običnim bravama.


Krov

Krovna konstrukcija se radi od rešetkastih krovnih nosača. Krovni nosači se izrađuju u sistemu rešetke sa dvodelnim pojasevima i jednodelnim ili trodelnim štapovima ispune, kod koga su veze ostvarene ekserima u zoni pojaseva. Krovni nosači se rade u radionici od prosušene zdrave čamove građe I/II klase u svemu prema statičkom priračunu. Montaža nosača se vrši preko zidne konstrukcije na modularnom ostojanju (120 cm) i ankerišu pomoću metalnih "U" profila.

Krovni nosači se međusobno povezuju daščanom oplatom d=24 mm u krovnim ravnima, i vertikalnim spregovima, tako da se postiže prostorna stabilnost krova i objekta. Preko daščane oplate vrši se postavljanje ter papira, podužnih i poprečnih letvi 30/48 mm tako da se dobija provetravanje ispod krovnog pokrivača. Pokrivanje krova se vrši falcovanim crepom.

Kalkanski delovi se opšivaju OSB pločom d=15mm, koja je pričvršćena na roštilj od drvenih elemenata.Venci krova se opšivaju rendisanom daskom. Strehe ispod krovnih nosača se opšivaju proflisanom daskom ili se rade u sistemu "demit" fasade preko OSB ploča. Sve veze krovne konstrukcije se izvode odgovarajućim ekserima.


Ostali radovi

Svi stubovi i podvlake se rade od kvalitetne rendisane čamove građe u svemu prema projektu.


Zastakljivanje

Zastakljivanje fasadne stolarije se vrši dvostrukim termoizolacionim staklom d=4+12+4 mm.


Limarija

Na objektu se postavljaju oluci standardnog preseka sa odgovarajućim brojem odvodnih cevi. Oluci se rade od poncikovanog plastificiranog lima u boji prema RAL karti d=0,55 mm. Vetarlajsne, solbanci i opšivanje dimnjaka se također radi od pocinkovanog plastificiranog lima u boji d=0,55 mm.


Unutrašnja obrada

Plafoni se boje belom disperzivnom bojom. Obrada unutrašnih zidova se vrši: disperzivnim bojama. Sobna vrata se boje sadolinom. Obrada svi unutrašnjih površina se obavlja u dva premaza sa obavljanjem potrebnih predradnji,gipsovanje ili gitovanje eventualnih neravnina na površinama koje se obrađuju. Izbor tonova za obradu svih površina vrši nadzorni organ ili projektant pre otpreme potrebnih materijala na gradilište. Zidovi sanitarnih prostorija oblažu se keramičkim pločicama do plafona, a u kuhinji do visine 160cm, a iznad boje belom disperzivnom bojom.

Spoljna obrada

Obrada spoljnih površina od izoterma se vrši plastičnom zaribanom fasadom na bazi akrilata. Sve spoljne površine od drveta se boje sadolinom u dva premaza. Fasadna stolarija se boji sadolinom. Izbor tonova za obradu svih površina vrši nadzorni organ ili projektant pre otpreme potrebnih materijala na gradilište.


Proces izgradnje kroz slike

Copyright © 2020 Barba Studio. Sva prava zadržana.